SOĞUK DEPOLARDA ÇALIŞMA PRENSİBİ

Soğuk odaların kurulmasından itibaren çalıştırma sürecinde aşağıda belirtilen prensipleri uygulanır.

1)Soğuk odalar projelerinde belirtilen esaslara ve amacına uygun kullanılmalıdır.

2)Soğuk oda iç depolama sıcaklığı ;depo edilecek madde veya maddelerin cinsine ,parça büyüklüğüne , depolama şekline ,belirli bir sıcaklığın altına düşürülmesi için gerekli süre ve depoda tutulacakları müddete göre kontrol edilmelidir.

Soğuk oda iç nispi nemi; depo edilecek maddenin nem kaybetme niteliğine belirli zamanda idarece kabul edilecek azami ağırlık kaybına göre kontrol edilmelidir.

Soğutucu evaroporatör yüzey scaklığı;madde 2’ye göre tespit edilecek oda nispi nemini temin etme yönünden kontrol edilmelidir.

Evaporatör içerisinden geçirilen soğutucu hava debisi ve üfleme rejimi ;gıda maddelerinin soğutulması için gerekli süre ve depolanma konumunun buna etkileri yönlerinden kontrol edilmelidir.

Isı izolasyon maddelerinin kalınlıkları ,enerji masrafları,oda sıcaklığı,dış sıcaklık ,ilişkileri yönlerinden göz önünde tutularak yapılacak ekonomi hesaplarına göre kontrol edilmelidir.

Rutubet(nem) yalıtım kontrüksiyonu ;duvar rutubet geçirgenliklerine , ısı geçirgenliklerine ve dış hava sıcaklıklarına göre kontrol edilmelidir.

Soğuk odalar ürünler depoya alınmadan önce hazırlanmalıdır.

Ürünler cinslerine göre depoda kalacakları sürelere ve istifleme şartlarına göre hazırlanan bir plan dahilinde soğuk depolara alınmalıdır.

Depolara ait kayıtlar günlük,haftalık,aylık ve mevsimsel değişimlere göre kayıt altında tutulmalıdır.

Belirli zaman aralıklarıda ürün numuneleri tartılarak varsa su kayıpları kayıt altına alınmalıdır.

Depolar gereksiz yere açık bırakılmamalı ve ürün yerleşimi mümkün mertebe önceden hazırlanmış bir plan dahilinde kısa sürede yapılmalıdır.

Özellikle donmuş gıdaların muhafazasında kullanılan depoların taban döşemelerinde oluşabilecek buzlanma çalışan personel için tehlike olabilir; temizlenmelidir.

Soğuk depolarda çalışan personel,haftalık veya aylık hazırlanan çizelgelerde hangi bölümden sorumlu olacağı belirlenmelidir.

Bütün soğuk oda ve depoların kapı ve kapı kilitleri oda içerisinden açılabilecek şekilde dizayn edilmeli ve çalışan personel bu konuda uyarılmalıdır.

Author: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir